Перепелка

Перепёлка.org.ua

О ферме ~ Купить оборудование ~ Разведение ~ Инкубаторий ~ Бизнес ~ Мастерская ~ Поиск по сайту

Поиск по сайтуЯйця перепелині харчові та інкубаційні. Технічні умови ДСТУ 4656:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ЯЙЦЯ ПЕРЕПЕЛИНІ ХАРЧОВІ

ТА ІНКУБАЦІЙНІ


Технічні умови

ДСТУ 4656:2006Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007
 ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут птахівництва Української академії аграрних наук
   РОЗРОБНИКИ: В. Бреславець, д-р с.-г. наук; О. Гадючко, канд. с.-г. наук; Д. Гриценко (керівник розробки); Г. Єрмішко; В. Ковач; Ю. Петров
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 1 серпня 2006 р. № 227
3 НА ЗАМІНУ РСТ УССР 2001-90 та ДСТУ 2022-91 у частині вимог до перепелиних яєць
 

ЗМІСТ

1 Сфера застосування
2 Нормативні посилання
3 Терміни та визначення понять
4 Класифікація
5 Технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки
7 Вимоги щодо охорони довкілля
8 Маркування
9 Пакування
10 Правила транспортування та зберігання
11 Методи контролювання
12 Правила приймання
13 Гарантії виробника

Додаток А Інформаційні дані про поживну та енергетичну цінність (калорійність) харчових перепелиних яєць (100 г яєчної маси)
Додаток Б Паспорт якості (для харчових перепелиних яєць)
Додаток В Бібліографія

 

ЯЙЦЯ ПЕРЕПЕЛИНІ ХАРЧОВІ ТА ІНКУБАЦІЙНІ
Технічні умови

ЯЙЦА ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ И ИНКУБАЦИОННЫЕ
Технические условия

QUAIL TABLE AND HATCHABLE EGGS
Specifications<< Попереднє


6 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

6.1 Під час здавання-приймання перепелиних харчових та інкубаційних яєць, призначених для реалізації, та під час сортування перепелиних інкубаційних яєць слід керуватись вимогами щодо безпеки, встановленими ветеринарно-санітарними правилами для птахівницьких господарств [7].

6.2 Під час збирання яєць у пташниках необхідно дотримуватись інструкції.

6.3 Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

6.4 Рівень шуму на робочому місці під час роботи устатковання не повинен перевищувати рівнів, встановлених ДСН 3,3.6.037 [8].

6.5 Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати загальним санітарно-гігієнічним вимогам ДСН 3.3.6.042 [9].

6.5.1 Повітря робочої зони повинно відповідати загальним санітарно-гігієнічним вимогам згідно з ГОСТ 12.1.005.

6.6 Пожежна безпека повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.


7 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

7.1 Стічні води повинні підлягати очищанню і відповідати СанПиН № 4630 [10].

7.2 Максимально допустимі рівні шкідливих речовин в атмосфері контролюють відповідно до ГОСТ 17.2.3.01 і ДСП 201 [11].

7.3 Охороняють ґрунти від забруднювання відходами під час інкубації і виведення молодняку відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [12].


8 МАРКУВАННЯ

8.1 Спожиткове марковання

8.1.1 Кожну коробку з перепелиними харчовими яйцями маркують за допомогою штампа, трафарету, етикетки або іншим способом, що забезпечує чіткість його читання. Маркують державною мовою України, марковання повинно містити таку інформацію:

1) назву продукту;
2) назву, повна адресу і телефон виробника, його товарний знак (за наявності), місце виробництва;
3) кількість яєць;
4) кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва та строку придатності;
5) умови зберігання;
6) штриховий код EAN — згідно з ДСТУ 3147 (за необхідності);
7) поживну та енергетичну цінність (калорійність) із вказівкою на кількість білка, вуглеводів та жирів у встановлених одиницях вимірювання на 100 г харчового продукту (орієнтовні інформаційні дані наведено у додатку А);
8) позначення цього стандарту.

8.1.2 У кожний ящик з інкубаційними перепелиними яйцями вкладають етикетку з інформацією:

1) назва продукту;
2) назва, повна адреса і телефон виробника, його товарний знак (за наявності), місце виробництва;
3) порода перепілок;
4) дата знесення (сортування) яєць;
5) кількість яєць;
6) дані щодо дезінфекції яєць (за необхідності);
7) умови зберігання;
8) позначення цього стандарту

8.2 Транспортне маркування

8.2.1 Транспортне паковання з харчовими та інкубаційними перепелиними яйцями маркують згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційних знаків «Обережно, крихке!», «Верх, не кантувати».

8.2.2 На одну із торцевих сторін транспортного паковання наносять марковання будь-яким способом, що забезпечує чіткість його читання. Марковання потрібно наносити державною мовою.

8.2.3 Інформація на транспортному маркованні для перепелиних харчових яєць:

1) назва продукту;
2) назва, повна адреса і телефон виробника, його товарний знак (за наявності), місце виробництва;
3) кількість паковальних одиниць (коробок) та кількість яєць;
4) позначення цього стандарту.

8.2.4 інформація транспортного марковання для перепелиних інкубаційних яєць:

1) назва продукту.
2) назва, повна адреса і телефон виробника, його товарний знак (за наявності), місце виробництва;
4) дата знесення (сортування) яєць;
5) кількість яєць;
6) позначення цього стандарту.

8.3 Приклад познаки для замовлення:

Яйця перепелині інкубаційні. Згідно з ДСТУ 4656:2006


9 ПАКУВАННЯ

9.1 Яйця перепелині харчові та інкубаційні пакують від 10 шт. до 50 шт у спожиткове паковання — картонні коробки, згідно з ГОСТ 12301, із застосуванням картонних решіток або прокладок між рядами.

9.2 Коробки з яйцями укладають у транспортне паковання — ящики з картону, згідно з ГОСТ 13513, або дерев'яні ящики, згідно з ГОСТ 10131. Картонні ящики заклеюють клейкою стрічкою, згідно з ГОСТ 18251, або аналогічним матеріалом, щоб забезпечити цілісність паковання та зберігання яєць.

9.3 Не заборонено використовувати інші матеріали для спожиткового і транспортного пакования згідно з чинними нормативними документами та паковання закордонного виробництва, що дозволене центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України.

9.4 Транспортне та спожиткове паковання повинно бути непошкодженим, чистим, сухим, без стороннього запаху і слідів плісняви. Багатообігове транспортне паковання повинно бути продезінфіковано відповідно до ветеринарно-санітарних правил, затверджених в установленому порядку, і позбавлене попереднього марковання.


10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

10.1 Транспортування

10.1.1 Харчові та інкубаційні яйця перепілок перевозять будь-яким видом транспорту з дотримуванням чинних норм та правил, які забезпечують збереженість продукції.

10.1.2 Дозволені втрати перепелиних інкубаційних яєць під час транспортування (розбиті яйця, «насічка») не повинні перевищувати 0.5 %, понад 50 км — 1,0 %.

10.2 Зберігання

10.2.1 Харчові та інкубаційні перепелині яйця зберігають у запакованому вигляді у провітрюваних, чистих, сухих приміщеннях або холодильниках без наявності сторонніх запахів і плісняви на стінах. Умови та тривалість зберігання перепелиних яєць наведено у таблиці 5.

Таблиця 5 — Умови та тривалість зберігання яєць

Вид яєць Температура
зберігання, °С
Відносна
вологість, %
Строк зберігання, днів,
не більше ніж
Харчові перепелині яйця
для реалізування
від 0 до 8 від 80 до 85 25
від 8 до 15 від 75 до 80 10
Харчові перепелині яйця
для переробляння
— забруднені
— помиті
— з пошкодженою шкаралупою
від 5 до 8 від 75 до 80

10
3
1
Інкубаційні перепелині яйця від 8 до 15 від 75 до 80 10


11 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

11.1 Зовнішній вигляд харчових та інкубаційних перепелиних яєць, якість маркування і стан транспортного і спожиткового паковання перевіряють візуально.

11.2 Стан білка і жовтка, цілісність шкаралупи та висоту повітряної камери перевіряють просвічуванням на овоскопі.

11.3 Масу яєць (одного чи десяти) визначають зважуванням поштучно на вагах ВЛКТ-50С згідно з ГОСТ 24104, або аналогічних, згідно з чинними нормативними документами. Похибка зважування не повинна перевищувати ±0,5 г.

11.4 Визначання показників якості і безпеки харчових перепелиних яєць

11.4.1 Густину визначають занурюванням 100 яєць у посудину зі здистильованою водою за температури (18—20) °С. Яйця повинні опуститися на дно.

11.4.2 Мікробіологічні показники визначають згідно з ГОСТ 30364.2.

11.4.3 Масову частку токсичних елементів визначають: свинцю — згідно з ГОСТ 26932; цинку — згідно з ГОСТ 26934; кадмію — згідно з ГОСТ 26933; міді — згідно з ГОСТ 26931; ртуті — згідно з ГОСТ 26927; миш'яку — згідно з ГОСТ 26930 і з ГОСТ 30178.

Масову частку свинцю, кадмію, міді, цинку також можна визначати згідно з ГОСТ 30178.

11.4.3.1 Готування проб для визначання вмісту токсичних елементів та миш'яку проводять згідно з ГОСТ 26929.

11.4.4 Масову частку афлатоксинів визначають згідно з MB N 4082 [13].

11.4.5 Масову частку гормональних препаратів визначають згідно з вимогами № 3202 [14].

11.4.6 Масову частку антибіотиків визначають згідно з MB N 3049 [15].

11.4.7 Масову частку пестицидів визначають згідно з ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [3].

11.4.8 Визначання радіонуклідів здійснюють за методиками, затвердженими в установленому порядку.

11.5 Визначання показників якості інкубаційних яєць

11.5.1 Вміст вітамінів у білку визначають лабораторії підприємства-постачальника або державні лабораторії ветеринарної медицини згідно з ДСТУ 4687.

11.5.2 Висоту повітряної камери, індекс форми та густину яєць, а також товщину шкаралупи визначають згідно з ДСТУ 2022.

11.5.3 Заплідненість яєць і вивід молодняку перевіряють контрольним інкубуванням не менше ніж 100 яєць.

11.6 Для визначання якості харчових та інкубаційних перепелиних яєць дозволено використовувати стандартні методики, методи та прилади, які за своїми метрологічними та технічними характеристиками задовольняють вимоги цього стандарту та мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України.


12 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

12.1 Здавання-приймання перепелиних харчових та інкубаційних яєць здійснюють партіями. Партією вважають будь-яку кількість яєць одного виду однієї дати сортування, вироблених на одному підприємстві, упакованих в однорідну тару і призначених для одночасного здавання-приймання.

12.2 Кожна партія яєць повинна бути супроводжена товарно-транспортною накладною, ветеринарним документом, виданим у встановленому порядку [16] та документом про якість (для інкубаційних яєць — племінне свідоцтво встановленого зразка, для харчових — паспорт якості, зразок якого наведено у додатку Б).

12.3 Щоб перевірити відповідність якості перепелиних харчових та інкубаційних яєць вимогам цього стандарту, підприємство-виробник проводить приймально-здавальні і періодичні випробовування [17].

12.4 Порядок приймально-здавального контролювання

12.4.1 Приймально-здавальному контролюванню підлягає кожна партія харчових або інкубаційних яєць за органолептичними і фізичними показниками, якістю паковання та марковання.

12.4.2 Для приймально-здавальних випробовувань від партії (зверху, зсередини, знизу) відбирають перепелині харчові чи інкубаційні яйця згідно з таблицею 6.

12.5 Порядок періодичного контролювання харчових перепелиних яєць

12.5.1 Аналіз на наявність патогенних мікроорганізмів у харчових перепелиних яйцях проводять у порядку державного санітарного нагляду санітарно-епідемюлогічними станціями за методиками і з періодичністю, затвердженими у встановленому порядку.

12.5.2 Порядок і періодичність контролювання вмісту токсичних речовин, антибіотиків, аф-латоксину В1: пестицидів, гормональних препаратів та радіонуклідів у харчових перепелиних яйцях встановлюють відповідно до MP 4,4.4-108 [18].

12.6 Порядок періодичного контролювання інкубаційних перепелиних яєць

12.6.1 Хімічні та морфологічні досліджування інкубаційних яєць проводять не рідше 1 разу на місяць. Для визначання морфологічних показників відбирають не менше ніж 20 яєць перепілок, для аналізування на вміст вітамінів — 10.

12.6.2 Контрольне інкубування яєць для перевіряння їхньої заплідненості і виведення молодняку здійснюють не рідше ніж 2 рази на місяць, для чого відбирають не менше ніж 100 яєць.

12.7 У разі виявлення під час здавання-приймання невідповідності яєць вимогам стандарту навіть за одним показником проводять повторні випробовування подвоєної кількості яєць, відібраної з тієї самої партії. У випадку одержання незадовільних результатів повторного контролювання всю партію бракують.

12.8 Яйця, відібрані для приймально-здавальних випробовувань, приєднують до партії.


13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

13.1 Виробник гарантує відповідність якості харчових та інкубаційних перепелиних яєць вимогам цього стандарту за умови дотримування правил транспортування та зберігання.

13.2 Гарантійний термін зберігання яєць перепілок — згідно з 10.2.1, не враховуючи дня знесення.
 

Додатки >>Перепелиные яйца
Статья была Вам интересна? Подпишитесь на рассылку “Перепёлка.org.ua - новости перепеловодства” и Вы всегда будете в курсе инноваций в мире перепелов. Подписаться >>


оборудование для разведения перепеловВы можете высказать своё мнение по данному материалу или задать вопрос. Администратор сайта ежедневно просматривает комментарии и отвечает на вопросы.


Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

Комментарий:
Приглашаем Вас на Youtube-канал «Новости и хитрости перепеловодства», где можно посмотреть видео по различным вопросам содержания перепелов, репортажи с перепелиных ферм, интервью с перепеловодами стран СНГ.

Случайное видео с канала: